Privatumo politika

  • Ši privatumo politika yra su Ričardo Kyšlos IV, Pažymos nr.: 927716, elektroninės parduotuvės, kurios tinklapio adresas http://kirpyklasoliariumas.lt/ ir http://sveikiplaukai.lt/, veikla susijęs dokumentas reglamentuojantis asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo tvarką bei pagrindinius principus. 

Individualios veiklos steigėjas Įgyvendindamas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) užtikrina Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

1. Asmens duomenis kuriuos renka ir tvarko fizinis asmuo Ričardo Kyšlos IV, Pažymos nr.: 927716, el. pašto adresas: info@kirpyklasoliariumas.lt, telefono numeris: +3706 71 83 949, Jums apsiperkant elektroninėje parduotuvėje, nesukurdami individualios paskyros, fizinis asmuo renka šiuos Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi:

Vardą;
Pavardę
Telefono numerį;
Elektroninio pašto adresą;
Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą.

Pateikti prekių pristatymo adresą įmonė prašo Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytu nurodytu adresu.

Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūsų patogumui mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

Pirkimų istorija;
Mokėjimų istoriją;
Tarpusavio komunikacijos istoriją;

2. Asmens duomenų apie Jus įmonė nerenka ir netvarko:
Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugo;
Neperduoda jokių duomenų apie Jūsų naršymą tinklapyje http://kirpyklasoliariumas.lt ir http://sveikiplaukai.lt/, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį;

3. Dėl nesutikimo su savo asmens duomenų tvarkymu ir vis tiek naudotis kirpyklasoliariumas.lt elektronine parduotuve:
Jūs visada galite nesutikti su papildomų Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris skirtas tik analizės ir rinkodaros tikslams. Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.

4. Jūs (tik pirkėjas) galite pareikalauti, pateikti raštiškai (elektroniniu paštu) Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes saugome.